Trang Chủ
Não bộ phát triển khi các tế bào não được nối kết với nhau qua những kích thích từ môi trường bên ngoài lên các giác quan nghe, nhìn, ngửi, sờ vuốt cầm nắm và cảm xúc. Thế giới bên ngoài định hình sự hoàn thiện của trí não. Những mối quan hệ với người khác trong những năm tháng đàu đời của trẻ mầm non là nguồn tác động chính để phát triển cảm xúc và giao tiếp xã hộ của trí não trẻ.
Với phương châm giáo dục của nhà trường được xây dựng trên niềm tin vững chắc của đội ngũ giáo viên. Không chỉ là trường học, mà Trường Mầm Non Hoa Lài còn là một cộng đồng mang lại cho trẻ môi trường giáo dục an toàn và toàn diện. Nhà trường hướng dẫn trẻ những bài học quý giá - cả trong học đường lẫn trong cuộc sống thực tế và hướng trẻ thực hiện ước mơ của mình.
Qua đó các hoạt động sẽ phát huy tối đa tính tự lập của trẻ và những kỹ năng biết hợp tác khi chơi giúp trẻ hình thành ý thức tự lập, kỹ năng tư duy, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn giao tiếp trong Xã hội, có thói quen nề nếp qua sinh hoạt vệ sinh, và kỹ năng sắp xếp có tổ chức.